Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Granfelt, O. Hj. , Rättsskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721–1811). I: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1931 .


C

Benämning som mindre allmänt användes även i Ryssland om 1734 års lag.

N

Benämning på den lag som 1734 antogs för svenska riket, och som till skillnad från de gamla lagarna (landskapslagarna, landslagen, stadslagen) gällde för hela riket. Lagen trädde i kraft den 1 september 1736.

R

I Ryssland från och med 1720-talet laglighetstecken bestående av en tresidig prisma, som stod upprätt på en axel och var krönt av en dubbelörn, med tre ukaser från 1722 och 1724 på sidorna. För att myndigheternas och domstolarnas beslut skulle vara giltiga skulle detta laglighetstecken vara placerat i sessionsrummen och domsalarna på ämbetsbordet som var täckt med rött kläde.