Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1720-talet laglighetstecken bestående av en tresidig prisma, som stod upprätt på en axel och var krönt av en dubbelörn, med tre ukaser från 1722 och 1724 på sidorna. För att myndigheternas och domstolarnas beslut skulle vara giltiga skulle detta laglighetstecken vara placerat i sessionsrummen och domsalarna på ämbetsbordet som var täckt med rött kläde.

Finsk beskrivning

lakipeili*

Venäjällä oikeusistunnoissa 1720-luvulta lähtien näkyvillä ollut prisman muotoinen esine, joka oli merkki käsittelyn lainvoimaisuudesta.

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Gerichtsspiegel. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 12: 576.

Granfelt, O. Hj. , Rättsskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721–1811). I: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1931 , 307-308.

Andra språk

Tyska Gerichtsspiegel
Ryska zercalo