Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den utgåva av 1734 års lag som gavs ut 1780. Uttrycket kom sig av att boktryckaren hade utlovat en silverdukat till var och en som kunde finna ett tryckfel i lagboken. Upplagan låg till grund för de faksimilutgåvor som under 1900-talet togs av 1734 års lag.

Finsk beskrivning

dukaattipainos*

Vuonna 1780 julkaistu painos vuoden 1734 laista. Nimitys johtuu siitä, että kirjanpainaja oli luvannut hopeadukaatin sille, joka löytäisi lakikirjasta painovirheen.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 111.