Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bevisa riktighet, används i uttryck som ”med vittnen bestyrkt” och ”till riktigheten bestyrkt”.

Finsk beskrivning

vahvistaa, todistaa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk