Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till bekräftelse eller bestyrkande av riktigheten.

Finsk beskrivning

in fidem

(Jonkin) vakuudeksi, (jonkin) vahvistamiseksi

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 161.