Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för det domsigill som konungen som högsta rättsinstans under medeltiden och 1500-talet fäste på räfstetingsdomar och andra juridiskt bindande dokument och som i sig fastställde dokumentets giltighet.

Finsk beskrivning

kuninkaan korkeimman oikeuden ominaisuudessa käyttämä sinetti

Sinetti, jolla kuningas keskiajalla sekä 1500-luvulla vahvisti tutkintakäräjätuomiot ja muut oikeudellisesti sitovat asiakirjat korkeimman oikeuden ominaisuudessa. Sinetti vahvisti jo sinällään asiakirjan kelpoisuuden.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/