Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sigill som användes för besegling av dom utfärdad i kungens namn. Enstaka domsigill är kända från Magnus Ladulås tid. Domsigill användes regelbundet endast under Magnus Erikssons regering. Sigillet hade inskriptionen ”ad causas” och ersattes ett par gånger med ett sigill som hade inskriptionen ”ad officium”.

Finsk beskrivning

tuomiosinetti*

kuninkaan nimissä annettujen tuomioiden sinetöintiin käytetty sinetti

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 220.

Andra språk

Inga termer på andra språk