Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid vissa ämbetsverk.

Finsk beskrivning

toimistoapulainen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 334.

Andra språk

Inga termer på andra språk