Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjuksköterska som genomgått kompletteringskurs.

Finsk beskrivning

vanhempi sairaanhoitajatar, vanhempi hoitaja

täydennyskoulutuksen suorittanut sairaanhoitaja

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .