Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission tillsatt 1822 för att modernisera statuterna för Kejserliga Akademin i Åbo. Kommissionens ordförande var universitetskanslern eller vicekanslern. Som viceordförande verkade ett statsråd. Ledamöterna representerade Akademin, hovrätterna och länsväsendet. Kommissionen bistods av en sekreterare.

Finsk beskrivning

Akatemian säännöstön keisarillinen tutkijakunta*

Vuonna 1822 asetettu tutkijakunta, jonka tavoitteena oli uudistaa Turun Keisarillisen Akatemian säännöksiä.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1822.