Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission med uppgift att reglera skolväsendet. Den leddes av en direktion bestående av sex ledamöter under ledning av en ordförande, år 1816–1819 av biskop Jacob Tengström. Biträddes från och med 1818 av två sekreterare. År 1818 sorterade Viborgs gymnasiums överlärare, tre språklärare, skolinspektorn i Viborg och Kexholm samt kretsskolelärarna i Fredrikshamn, Nyslott och Sordavala under kommissionen.

Finsk beskrivning

Suomen yleisten koulutuslaitosten keisarillinen tutkijakunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816.