Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som grundades 1885 och ersatte Geologiska byrån. Geologiska kommissionen hade i uppgift att systematiskt bedriva geologiska undersökningar i landet och lydde under Industristyrelsen, 1918–1925 under Handels- och industristyrelsen och därefter under Handels- och industriministeriet. Kommissionens medlemmar utsågs av senaten, senare statsrådet, på framställning av det överordnade organet. Kommissionen bytte år 1947 namn till Geologiska forskningsanstalten.

Finsk beskrivning

Geologinen Komissioni, Geologinen toimikunta

Vuonna 1885 perustettu virasto, joka korvasi aiemman Geologisen toimiston. Nykyisin Geologian tutkimuskeskus.

Källor

GTK: Geologian tutkimuskeskus. Tietoaineistot/Suomen kaivosteollisuus, http://www.gsf.fi/aineistot/kaivosteollisuus/kauppajateollisuus1919.htm

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 145.