Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk med uppgift att under Handels- och industriministeriet leda och utföra geologisk forskning i landet. Geologiska forskningsanstalten hette före år 1946 Geologiska kommissionen och bytte år 1983 namn till Geologiska forskningscentralen.

Finsk beskrivning

Geologinen tutkimuslaitos

Geologisen tutkimuskeskuksen eli GTK:n edeltäjä.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , II: 183 (Geologiska forskningscentralen)..

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1947 .

GTK: Geologian tutkimuskeskus. Tietoaineistot/Suomen kaivosteollisuus, http://www.gsf.fi/aineistot/kaivosteollisuus/kauppajateollisuus1919.htm

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1946: nr 81 .