Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom bergsväsendet under 1800-talet förekommande benämning på geologi.

Finsk beskrivning

geologia

geognostiikka, kivioppi

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 278.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org