Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org


C

Allmän benämning på den den påvliga förvaltningen, i synnerhet den påvliga räknekammaren.

F

Förrådsbyggnad för djurfoder.

G

Inom bergsväsendet under 1800-talet förekommande benämning på geologi.

L

Under autonoma tiden förekommande benämning på valperiod.

S

Sekreterare, sakförare.