Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av inledningsorden till datumformeln. Actum et datum eller datum et actum var den vanligaste datumsformeln på diplomen under medeltiden.

Finsk beskrivning

päiväys*, oikeustoimipäivä*

Päiväyksen aloittava ilmaus, joka kertoo, milloin oikeustoimi on tapahtunut eli astunut voimaan.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , 1:9.