Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Datumsformel enligt en biskops eller en kungs regeringsår.

Finsk beskrivning

datum per manus

päiväys (piispan tai kuninkaan) hallitusvuoden mukaan

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 13.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare