Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1700-talet om att förse en handling med tidigare datum än det datum då handlingen skrevs.

Finsk beskrivning

päivätä aikaisemmaksi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 98.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 25.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska panna tai kirjoittaa ennenaikainen antopäivä, päivätä aikaisemmaksi, anttedateerata