Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Datum. Även om arbete som betalades per dag (dagtals).

Finsk beskrivning

päivämäärä, päiväkausia

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dagatal