Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling genom vilken en fästning eller en truppstyrka på vissa överenskomna villkor överlämnas till fienden.

Finsk beskrivning

antautua, neuvotella

Luovuttaa linnoitus tai joukko-osasto viholliselle tietyin ehdoin.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 365.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 853. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk