Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Var berättigade till dagtraktamente efter 1884.

Finsk beskrivning

majakanvartija

Majakan henkilökuntaan kuuluva alempi virkamies. Oli oikeutettu päivärahaan vuodesta 1884 lähtien.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1032.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 16 .

Andra språk

Dåtida finska loistonvartija, majakanvartija