Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till lantmätare utgående dagtraktamente från 1766 för det ordinarie arbete som han utförde utanför sin egen boningsort.

Finsk beskrivning

päiväpalkkio

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 28.

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmätarnas utbildning. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 86–105 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 363.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid