Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid domkapitel förd bok över alla till domkapitlet inkomna mål och skrifter, med uppgifter om dagen då de inkommit och varje åtgärd som vidtagits. Dagboken var en motsvarighet till diarium vid andra ämbetsverk. Dagböckerna infördes med kyrkolagen 1869.

Finsk beskrivning

kapitulipäiväkirja*

Tuomiokapitulin kirjanpito kaikista saapuneista asioista ja kirjoitelmista, päiväyksen ja toimnepiteiden kera. Päiväkirja vastasi tuomiokapitulissamuiden virastojen diaaria. Niiden kirjoittaminen aloitettiin vuoden 1869 kirkkolain myötä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1011.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 422: 108.