Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ansvarig tjänsteman i ett av Forststyrelsens forstrevir. Revirförvaltaren fyllde inte kompetenskraven för tjänstetiteln forstmästare.

Finsk beskrivning

metsäpiirinhoitaja, metsänvartija

Metsähallituksen hoitoalueen vastuullinen virkamies. Oli pätevyydeltään alempi kuin hoitoalueen metsänhoitaja

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1907 .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 138/1987.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 293.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

revierförvaltare