Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Forstmästare som var föreståndare för ett av Forststyrelsens forstrevir inom ett forstinspektionsdistrikt.

Finsk beskrivning

hoitoalueen metsänhoitaja

Metsähallituksen metsaänhoitoalueen esimies metsäntarkastuspiirissä.

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 138/1987.

Orrman, Eljas (red.) & Mikael (red.) Ena , Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv , 4 , Vasa: Vasa landsarkiv 2001 , 89.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 107, 293.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/