Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonomin om hårt bevakat fängelse, vanligen beläget på ett slott eller i en borg. I statskalendrarna under senare delen av 1800-talet används ”straffängelse” som en samlande benämning på centralfängelse och länsfängelse, vissa provisionella arbetsinrättningar och temporära straffanstalter.

Finsk beskrivning

rangaistusvankila

Nimitystä käytettiin 1800-luvulla myös keskus- tai lääninvankilasta sekä väliaikaisista työ- ja tutkintavankiloista.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1876 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 373.

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 12–13.