Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelse för manliga straffångar från västra Finland. Fängelset förestods av en direktion. Som ordförande verkade landshövdingen (guvernören). Han biträddes av ledamöter som representerade stadens styrelse och polismyndighet, länet och borgerskapet. Verksamheten leddes av en fängelsedirektör. Andra tjänstemän var en predikant, läkare och en bokhållare.

Finsk beskrivning

Turun rangaistusvankila

Vankila miespuolisille vangeille Turussa 1859–1894.

Källor

Inga källor