Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sådant gods som hittats på stranden och som ingen ägare inom lagstadgad tid kunde göra anspråk på. Enligt Magnus Erikssons lands- och stadslag skulle två tredjedelar tillfalla konungen och en tredjedel upphittaren. Ägaren hade rätt till sin andel också i det fall att en ägare kunde hittas.

Finsk beskrivning

rannalle ajautunut tavara

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 373.

Thordeman, Bengt , Skattfyndsregalet i Sverige och Danmark. I: Fornvännen 1945 (40) , Stockholm: .

Andra språk

Inga termer på andra språk