Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beriden lägre tjänsteman inom tullverket, vilken idkade kustbevakning genom att patrullera längs med stranden, särskilt vid eller nära riksgränsen. Strandridare arbetade också vid vedkompanier och vedkontor inom bergsstaten med att samla in drivved längs kusten. Strandridare kallades från 1832 (i Sverige) kustuppsyningsman.

Finsk beskrivning

rannikkovartija

Ratsailla liikkuva tullin alempi virkamies, joka hoiti rannikkovalvontaa partioimalla pitkin rantaa, erityisesti rajoilla tai niiden läheisyydessä. Nimityksen korvasi Ruotsissa vuodesta 1832 ‘kustuppsyningsman’.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233, 228.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 236.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148.

Andra språk

Latin riparius

Synonymer

strandvakt
strandvard
strandvård