Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning åt den som i Sverige (Finland) upphittat strandat gods som kastats över bord eller sådant gods som hamnat i vattnet vid ett fartygs förlisning (strandvrak eller skeppsfynd). Bärgarelönen erlades av ägaren inom ett år efter att skadan inträffat.

Finsk beskrivning

pelastuspalkkio

Korvaus rantautuneen löytötavaran löytäjälle, jos tavara on heitetty yli laidan tai jossa se on joutunut veteen haaksirikon yhteydessä. Omistajan oli maksettava pelastuspalkkio

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 634.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska pelastuspalkka