Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppfostringsanstalt inrättad genom senatsbeslut 1909 (i Sippola) och 1918 (i Ihantala) för att tillfälligt hysa minderåriga manliga förbrytare, eftersom de befintliga anstalterna (i Kymmene och i Viborgs län) var överfulla.

Finsk beskrivning

väliaikainen kasvatuslaitos, väliaikainen koulukoti

Vuonna 1909 perustettiin Sippolan koulukoti sekä vuonna 1918 Ihantalan kasvatuslaitos alaikäisille rikoksen tehneille, koska olemassa olevat laitokset Kymin ja Viipurin läänissä olivat jo täynnä.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1910, 1918 .

Historiallinen sanomalehtikirjasto: Historiska tidningsbiblioteket.Kansalliskirjasto: Nationalbiblioteket, http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Temporära uppfostringsanstalten i Ihantala
Temporära uppfostringsanstalten i Sippola