Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildnings- och uppfostringsanstalt där eleverna också bor och får sitt uppehälle.

Finsk beskrivning

sisäoppilaitos, asuntolakoulu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 773–774. http://runeberg.org/nf/