Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Internationell sammanslutning som från 1922 arbetade för tekniska förbättringar inom järnvägen. Organisationen utgav också en enhetlig, trespråkig varuförteckning för att underlätta beräkningen av internationella avgifter. Den tillämpades också i Finland, som var en grundande medlem.

Finsk beskrivning

Kansainvälinen rautatieliitto

Källor

Valtion rautatiet 1912–1937: Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi 1 , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 48.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

IEV
Internationaler Eisenbahn-Verband
UIC