Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Internationell organisation som grundades 1885 och förnyades efter första världskriget. Medlemmar var inte bara järnvägsförvaltningen utan också länders regeringar. Organisationen ordnade internationella kongresser, och en gång per år ordnades en tidtabellskongress, som organiserade transitförbindelser per järnväg, bekräftade internationella tåg- och båtförbindelser samt försökte underlätta övervakningen av tull och pass.

Finsk beskrivning

Kansainvälinen rautatieliitto

vuonna 1885 perustettu liiton ensimmäinen vaihe

Källor

Valtion rautatiet 1912–1937: Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi 1 , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 48.