Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av statsrådet med ansvar för internationella relationer. Ministern var chef för Utrikesministeriet.

Finsk beskrivning

ulkoministeri

Källor

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/