Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstemannapraktikant vid utrikesministeriet. Aspirantens meriter granskades av en prövningsnämnd, som prövade hans meriter på nytt efter tjänstgöring under två provår.

Finsk beskrivning

Virkamiesharjoittelija

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 .

Ulkomaanedustuksen käsikirja , Helsinki: Valtioneuvosto 1932 .