Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ulkomaanedustuksen käsikirja , Helsinki: Valtioneuvosto 1932 .


A

Diplomatisk representant av högsta rang. Finlands första ambassadör tillträdde i Stockholm 1918. Ambassadören ackrediteras till värdlandets statschef och är chef för beskickningen.
Tjänstemannapraktikant vid utrikesministeriet. Aspirantens meriter granskades av en prövningsnämnd, som prövade hans meriter på nytt efter tjänstgöring under två provår.

D

Försättas i disponibilitet används då en tjänsteman eller diplomat ställs till ministerns förfogande (avhålls från sin tjänst) av politiska eller disciplinära skäl.

E

Den mottagande statens medgivande för utländsk konsul att bedriva sin verksamhet.

H

Person som åtar sig att på egen bekostad handha en konsuls uppgifter på sin hemort.

V