Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som åtar sig att på egen bekostad handha en konsuls uppgifter på sin hemort.

Finsk beskrivning

Kunniakonsuli

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 .

Ulkomaanedustuksen käsikirja , Helsinki: Valtioneuvosto 1932 .

Andra språk

Inga termer på andra språk