Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 .

Ulkomaanedustuksen käsikirja , Helsinki: Valtioneuvosto 1932 .

Andra språk

Inga termer på andra språk