Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden undantagsvis använd benämning på lagman i Åbo generalguvernement.

Finsk beskrivning

varamaaherra

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 70659.

Andra språk

Ryska vice-landgevding