Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som biträdde landskamreraren på landskontoret.

Finsk beskrivning

varalääninkamreeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 400.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vice landskamrer
vice landskamrerare
vicelandskamrer