Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som biträdde landssekreteraren på landskansliet i länsstyrelserna.

Finsk beskrivning

varalääninsihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 400.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 12 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vice landssekreterare