Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på landshövdingens sekreterare under 1600-talet, fick 1687 titeln landssekreterare.

Finsk beskrivning

maaherran sihteeri

lääninsihteerin nimitys 1600-luvulla

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen , Stockholm: Svenska historiska föreningen 1881 , 2006:1.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 201 (landssekreterare).