Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen , Stockholm: Svenska historiska föreningen 1881 .


H

Benämning på landshövdingens sekreterare under 1600-talet, fick 1687 titeln landssekreterare.

L

Avfattade länsstyrelsens räkenskapsdokument (landsbok) och hade under landshövdingens tillsyn ansvar för införseln av skatter och avgifter samt för kronans egendom. Från 1618 infördes bokhållartjänster hos ståthållarna. År 1634 överfördes tjänsterna till de nygrundade länsstyrelserna och betecknades som landshövdingens bokhållare. Landsbokhållaren verkade från slutet av 1600-talet som chef för landskontoret och fick i början av 1700-talet titeln landskamrerare.