Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Om allt för övrigt är lika”. Begreppet användes när en sökande till en tjänst blev antagen på grund av speciella meriter, till exempel kunskap i finska eller i landets särförhållanden, utöver att han också hade de vanliga meriterna som krävdes för tjänsten.

Finsk beskrivning

muuten samanlaisin ehdoin valittu, muiden asioiden pysyessä yhtäläisinä

Latinankielinen termi, jota käytettiin esimerkiksi viran täytön yhteydessä, kun nostettiin esiin yhden hakijan erityisansiot ja todettiin hänen muilta osin olevan muiden veroinen.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 295.

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 . http://runeberg.org/pieni/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin ceteris paribus
Dåtida finska muuten samanlaisin ehdoin valittu

Se vidare