Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Allt annat likt”.

Finsk beskrivning

muiden asioiden pysyessä ennallaan

muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Andra språk

Latin ceteris paribus