Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Verkheliga dagar då prästerna var förbjudna att välsigna eller celebrera giftermål. Om dagarna stadgades i synodalstatuter enligt kanonisk rätt.

Finsk beskrivning

kielletty aika*; ajat, jolloin papeilta oli kielletty vihkiä pareja avioliittoon

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tempus feriatum
tempus sacratum