Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vara som trots förbud förs in till eller ut från ett land.

Finsk beskrivning

kieltotavara, salakuljetustavara; sotakieltotavara

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kielletty tavara