Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen upprättstående natursten, som bland annat fungerat som råsten. Ibland har på stenen lagts en mindre sten. Stenarna har också haft betydelse inom folktron och förknippats med lokala gudomligheter eller fruktbarhet.

Finsk beskrivning

rajakivi

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska napakivi, tonttukivi