Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för beräkning av tolagen för torra varor såsom salt, spannmål, gryn och stenkol. Mätarepenningarna utgick till den som mätte varorna för tullverkets räkning. I Åbo erlades avgiften på salt, spannmål, ärter, gryn, stenkol, kalk och krita, i Björneborg på salt och i Lovisa på salt, kalk, säd, gryn och stenkol. I de övriga finska städerna erlades avgiften på allt mätbart gods. Mätarepenningar skulle också betalas åt de personer som utförde ut- och inmätning i kronomagasin ifall de inte hade fast lön.

Finsk beskrivning

mittausmaksu, punnitusmaksu

Kuivatuotteiden, kuten suolan, viljan, ryynien ja kivihiilen tuulaaki- eli satamatullimaksun laskemisesta peritty maksu. Mittausmaksu suoritettiin henkilölle, joka mittasi tavarat tullin toimesta. Turussa maksu otettiin suolasta, viljasta, herneistä, kivihiilestä, kalkista ja liidusta, Porissa suolasta ja Loviisassa suolasta, kalkista, ryyneistä ja kivihiilestä. Muissa kaupungeissa maksu perittiin kaikista mitattavista tavaroista. Maksu tuli suorittaa myös kruunumakasiinien mittaajille, jos heillä ei muuten ollut vakituista tuloa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 658–667.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 992–993.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 238.